Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen

Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!

Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.

Tjänsten och arbetsuppgifterna

Vi söker dig som vill bli en del av vårt team! 

Trampolinen är en verksamhet som erbjuder särskild undervisning och behandling till barn i behov av särskilt stöd. Verksamheten är kommunal och drivs i ett nära samarbete mellan socialförvaltning och utbildningsförvaltning. Verksamheten bygger på en helhetssyn och utgår ifrån barnperspektivet. Med barnet i fokus erbjuder vi undervisning, familjebehandling samt social färdighetsträning enskilt och i grupp. På Trampolinen går elever i åldrarna 7-16 år. I varje klass arbetar en lärare, en lärarassistent och en familjebehandlare. Som speciallärare/specialpedagog har du ansvar för undervisningen i en klass bestående av ca fem elever. Du är en av tre, lika viktiga, teammedlemmar runt klassen.   

Du ansvarar för:
- att skapa en strukturerad skoldag med lärande i fokus. 
- undervisning i svenska, matematik och engelska.
- att anpassa din undervisning efter elevernas olika kunskapsnivå.  
- att skapa en tillgänglig lärmiljö där stödfunktioner, såsom visuellt stöd, checklistor, digitala hjälpmedel och mycket annat är självklara delar i undervisningen.
- att tillsammans med kollegor skapa en trivsam miljö för eleverna, både i klassrummet, på skolgården och i matsalen.
- att skriva individuella utvecklingsplaner och hålla i utvecklingssamtal två gånger per år.
- att ha en löpande dialog med vårdnadshavare kring elevernas kunskapsutveckling.

Vi utvärderar kontinuerligt elevernas kunskapsläge för att säkerställa att alla når de uppsatta målen för grundskolan. Du behöver vara väl förtrogen med att utreda elevers behov av särskilt stöd och skriva åtgärdsprogram samt att utvärdera dessa. Du kommer att ansvara för att handleda och stötta dina lärarkollegor i detta moment. Det är bra om du har arbetat med journalsystemet Prorenata, då det systemet används inom Botkyrka kommun.

Vi erbjuder dig

På Trampolinen erbjuder vi en engagerad och kompetent personalgrupp som arbetar tvärprofessionellt. Personalgruppen har de senaste åren arbetat med positivt beteendestöd för att på bästa sätt möta eleverna. Vi har kontinuerligt handledning med utomstående professionell handledare för att utveckla våra arbetsmetoder men även för att få stöd i svåra och utmanande situationer som uppstår. 

Varje dag börjar med morgonmöte för att gemensamt förbereda dagen för skolans elever. Efter skoldagens slut samlas personalgruppen på nytt för att utvärdera dagen och förbereda nästkommande dag.  

Vi driver förändring och strävar efter att ge eleverna de verktyg de behöver för att nå sin fulla potential. Vi arbetar med social färdighetsträning både individuellt och i grupp. Vi tror på betydelsen av att skapa en stark och samarbetsvillig arbetsgemenskap. Tillsammans kan vi göra skillnad och forma framtidens generation.  Kom och bli en del av vår inspirerande arbetsplats där vi tillsammans kan göra skillnad.

Du som söker till oss

Vi söker en legitimerad speciallärare som är grundskollärare i botten. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och har god kännedom om diagnoser inom NPF. Du har även erfarenhet av att upprätta åtgärdsprogram, pedagogiska utredningar, kompetens kring screening och tester i arbetet med anpassningar och särskilt stöd.

Du har en stark drivkraft av att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Du har ett tydligt elevfokus och en stark tilltro till alla elevers önskan om att lyckas. Du har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare och din goda insikt om människors olika förutsättningar gör att du skickligt anpassar ditt sätt att förmedla budskap beroende på situation och person du möter. 

Vi ser fram emot din ansökan.

Intervjuer sker löpande.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Augusti 2024
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Botkyrka, Tullinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer
Kontakt
  • Camilla Svensson, camilla.svensson@botkyrka.se
Facklig företrädare
  • Fackliga representanter nås via kommunens växel, 08-53061000
Publicerat 2024-05-29
Sista ansökningsdag 2024-06-12

Tillbaka till lediga jobb