Att arbeta som sjuksköterska i Botkyrka kommun

Som sjuksköterska arbetar du mot patienter, omsorgspersonal och anhöriga samt samverkar med läkare och sjuksköterskekollegor. Du erbjuds meningsfulla arbetsuppgifter och i rollen bygger du relationer med övrig personal, chefer på enheterna och de boende och dess anhöriga.

Hos oss hittar du en perfekt balans av trygghet och utmaningar och varierande arbetsuppgifter. Vi är en stor verksamhet och jobbar med hälso- och sjukvård ut mot både äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri med sjuksköterskor som arbetar både dagtid, kvällar/helger och natt så du behöver inte byta arbetsgivare för att prova på något annat hos oss. Vi ger dig stort inflytande och delaktighet i arbetets utformning.

Omställningen till Nära vård pågår även i Botkyrka där fokus är att erbjuda sammanhållen vård på ett proaktivt och hälsofrämjande vis – med personen i centrum. Det innebär att mer avancerad sjukvård kommer att flytta in till där patienterna bor och att vi inom vård och omsorgen får en än viktigare uppgift.

Vi lägger stor vikt vid att trivas på jobbet och ta hand om varandra, för vi ser att det ger bättre förutsättningar för samarbete att kunna ta stöd och lära sig av varandra. Vår sjuksköterskegrupp speglar Botkyrka kommun och gruppen består av en härlig blandning av människor med unika kunskaper och erfarenheter som arbetar i ett tajt team.

 

De olika tjänsterna hos oss på Sjuksköterskeenheten

Mobila teamet

Här erbjuds ett fritt och självständigt arbete fördelat på dag, kväll och helg till dig som är trygg och erfaren samt har god förmåga att planera ditt arbete. En nyckel för att trivas i vårt mobila jourteam är att du gillar omväxlande arbetsuppgifter och varierande arbetstempo, att lösa kniviga situationer efter de förutsättningar som finns för dagen och göra bedömningar och prioritera insatser löpande.

 

Sjuksköterska dagtjänst

Här finns möjlighet till ett arbete på dagtid på vardagar och under varje arbetspass planerar och strukturerar du upp arbetspasset tillsammans med dina närmaste kollegor. I din roll hos oss ansvarar du för att patienterna får den vård de behöver genom att utföra medicinska ordinationer och göra bedömningar. Sjuksköterskorna tar gemensamt ansvar för arbetsuppgifterna.

 

Korttidsboende

Även här finns möjligheten till ett arbete på dagtid på vardagar. Arbetet på korttidsboendet är omväxlande och du kommer få möta många boenden. Här bor de som behöver rehabilitering efter en sjukhusvistelse, avlastning för närstående eller de som väntar på en plats på en permanent vård- och omsorgsboende.

Vad erbjuder vi?

En komplex, samhällsviktig och fantastisk roll i en dynamisk kommun! För oss är det viktigt att alla medarbetare ska trivas och må bra på sin arbetsplats och därför uppmanar vi alla att använda Botkyrka kommuns förmåner, som friskvårdsbidrag och cykelbidrag. Vi har ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete för fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö med ett fokus på friskvård och hälsa. Vi erbjuder bra villkor och bra arbetstider och möjligheten att göra karriär i den riktning just du önskar.

Vi ser kompetensutveckling och arbetsplatslärande som en naturlig del av arbetet och livet. Det finns fina chanser att arbetet också kommer att utveckla dig som person! Tillsammans upptäcker vi saker som går att förbättra och vi har ett löpande utvecklingsarbete inom till exempel vård i livets slut, kognitiva sjukdomar och BPSD samt SBAR.

Vi arbetar med medborgaren i fokus och efter Botkyrkas värdegrund och är öppna, modiga, ansvarstagande och energiska. I arbetet innebär det att vi är öppna med vår verksamhet, samspelar och är nyfikna samtidigt som vi tar ansvar för vår verksamhet och utvecklar vår kompetens. Vi är modiga, vågar anpassa verksamheten efter behov och ifrågasätter invanda normer. Vi är energiska och engagerade i den omsorg vi ger Botkyrkas invånare.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som sjuksköterska med oss? Klicka här för att läsa mer och se vad våra kollegor berättar!

Del lenker


Send søknaden

Tilbake til ledige stillinger