Botkyrka kommun, Kommunstyrelseförvaltningen

Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!

Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för styrning, ledning och samordning i kommunen. Vi bidrar till att visioner och politiska beslut blir verklighet. Vi är drygt 250 medarbetare med specialistkunskaper inom bland annat ekonomi, HR, kommunikation, utveckling och förvaltning, digitalisering, juridik, platsutveckling och trygghets- och säkerhetsfrågor.

Vill du vara med och utveckla och stärka Botkyrka kommuns arbete med områdesutveckling? Vi söker nu en områdesstrateg med ansvar för kommundelen Fittja.

Med individen och platsen i fokus
Tjänsten är placerad på enheten för områdesutveckling, trygghet och säkerhet under trygghets- och säkerhetsavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen.

Arbetet på enheten utgår från både ett socialt och ett situationellt perspektiv, vilket innebär att vi har både individen och platsen i fokus. Utöver målsättningen att alla Botkyrkabor ska uppleva att det är tryggt att leva, verka och bo i sin kommun är arbetet strategiskt och långsiktigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Botkyrka har en lång tradition av ett gediget områdesarbete som vi nu vill ska få mer utväxling.

Fittja
Det bor cirka 7 800 personer i Fittja. En ung befolkning med ett brett nätverk i världen. Här finns det möjlighet att bygga ut staden men också ta hand om miljonprogrammets kvaliteter. Fittja ligger vid Albysjön och har både närhet till vatten och grönområden.

Utmaningen för Fittja är att öka förvärvsfrekvensen, utbildningsnivån och trygghetskänslan. Det handlar även om att öka utbudet av fritidsaktiviteter och förstärka mötesplatser för alla åldrar, men i synnerhet kvinnor och flickor som ofta har svårt att ta plats i det offentliga rummet. Allt detta bör ske tillsammans med invånarna, näringslivet och civilsamhället.

Arbetsuppgifter
Områdesutveckling är en del av styr- och ledningsprocessen för att strategiskt utveckla Botkyrka som plats. Uppdraget som områdesstrateg innebär att planera, koordinera och driva den lokala stadsdelsutvecklingen inom ett område. Det betyder att, tillsammans med relevanta funktioner i kommunen, göra en analys av vilka behov som finns i kommundelen och utifrån dessa initiera och samordna åtgärder i närtid samt att koordinera strategisk styrning för mer omfattande förändringar på längre sikt. Funktionen är i huvudsak strategisk men du kommer också behöva arbeta på en operativ nivå.

För att lyckas med detta krävs att målinriktat driva samverkan mellan kommunens olika förvaltningar, ofta genom att leda utan att vara chef. I rollen ingår att samarbeta med lokala aktörer samt föra en kontinuerlig dialog med medborgare. Områdesstrategen förväntas utveckla en mycket god lokalkännedom och känna till områdets styrkor och utmaningar samt kunna förmedla denna kunskap till övriga delar av kommunen.

Områdesstrategen ska också bistå kommunorganisationen med inspel och underlag till det löpande arbetet med analys, planering och utveckling av Botkyrkas stadsdelar. Det ingår i rollen att skapa, stötta och i viss mån leda lokala samverkansgrupper, operativa så väl som strategiska. I arbetsuppgifterna ingår vidare att bistå politikens lokala medborgardialog, Botkyrkadialogen, med kunskapsunderlag samt att hjälpa andra förvaltningar med medborgardialog.

Utöver ansvaret med direkt koppling till ett område ska områdesstrategen ingå i och bidra aktivt i teamet, tillsammans med de övriga områdesstrategerna och övriga medarbetare i enheten för områdesutveckling, trygghet och säkerhet.

Du som söker till oss
Krav:
- Relevant högskoleutbildning med samhällsvetenskaplig inriktning, t.ex. samhällsplanering, statsvetenskap eller motsvarande.
- Vana att leda, samordna, utbilda, kommunicera och informera.
- Erfarenhet av liknande uppdrag, till exempel stadsdelsutveckling, samverkansprocesser, projektledning etc.
- Erfarenhet av att jobba med civilsamhället.
- Vana att driva utvecklingsarbete.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- Övergripande arbete med stadsbyggnadsfrågor.
- Medborgardialoger.
- Situationell- och social prevention.
- Kunskap om hur kommunal och statlig verksamhet och hur den byråkratiska processen fungerar.

Som person är du:
- Flexibel och initiativrik i kombination med en god känsla för service.
- Utåtriktad och intresserad av mottagaren med ett gott bemötande.
- Engagerad och lösningsfokuserad.

Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift i svenska språket och är van datoranvändare.

I rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser. I rollen som områdesstrateg är det viktigt att du är analytisk och en god problemlösare, du tänker strategiskt och kommer med nya angreppssätt i verksamhetsrelaterade frågor. Du arbetar mycket strukturerat och systematiskt samt planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt utifrån satta mål, strukturer och tidsplaner. Du har en helhetssyn, tar hänsyn till flera perspektiv och har god förmåga att göra korrekta avvägningar, med avseende till verksamhetens bästa. Då arbetet innebär många kontaktytor inom och utom förvaltningen är det viktigt att du är bra på att samarbeta och samverka med andra människor. Det är viktigt att du är trygg och stabil, med integritet och gott omdöme förhåller du dig professionell i arbetet.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Botkyrka
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer KS/2023:00181
Kontakt
  • Andreas Borgbrant, 0738676611
Facklig företrädare
  • Fackliga representanter nås via kommunens växel, 08-53061000
Publicerat 2023-03-09
Sista ansökningsdag 2023-03-31

Tillbaka till lediga jobb