Botkyrka kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen

Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!

Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.

Kultur- och fritidsförvaltningen gör Botkyrka friskare, starkare och mer kreativt! Vi ser till att det finns ett rikt kultur- och idrottsliv med många olika fritidsaktiviteter att välja på i kommunen. Vi bidrar till levande och trygga livsmiljöer och gör det möjligt för Botkyrkabor att utveckla sina intressen. Med en meningsfull fritid mår människor bättre vilket stärker folkhälsan. Med drygt 200 medarbetare ansvarar vi för bibliotek, bad, kulturskola, konsthall, öppen fritidsverksamhet, idrottsanläggningar och folkhälsoparker.

Enheten Ung fritid ligger i verksamhetsområdet Kultur och Ung fritid. Enheten ansvarar för frågor som gäller den öppna fritidsverksamheten årskurs 4 - 9. De öppna fritidsverksamheterna är kostnadsfria, öppna mötesplatser med syftet att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar. I Botkyrka finns elva fritidsklubbar för barn i åldern årskurs 4 - 6 och åtta fritidsgårdar för unga årskurs 7 - 9. Fyra av fritidsklubbarna drivs av kommunen och de övriga drivs av fyra olika utförare från Botkyrkas civilsamhälle.

Tjänsten och arbetsuppgifterna

Verksamhetsutvecklaren arbetar med olika utvecklingsfrågor inom enheten med utgångspunkt i kommunens mål och riktlinjer för den öppna fritidsverksamheten.
Vi söker dig med erfarenhet och starkt engagemang för barn- och ungdomsfrågor. Du är väl bekant med ett interkulturellt förhållningssätt och har goda erfarenheter av att ha arbetat och verkat i miljöer som präglas av mångfald.
Just nu pågår arbetet med att implementera ett utvecklingsprogram för Botkyrkas fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamheter 2020-2024, där din roll är att stötta studieförbunds- och föreningsdrivna fritidsverksamheterna att införliva dessa i den egna verksamheten. Parallellt kommer du att arbeta med att ta fram ett nytt bidragsreglemente för drift av öppen fritidsverksamhet, där framtagande av rutiner för ersättningsmodell samt budget- och kvalitetsuppföljning ingår.


Förutom ovan nämnda arbetsuppgifter kommer du att:
- Vara kontaktperson och samordnare för de fritidsklubbar och fritidsgårdar som drivs av föreningar och studieförbund när det gäller de löpande lokal- och verksamhetsfrågorna.
- Handlägga bidrag och utbetalningar inom enhetens ansvarsområde och är även behjälplig i planering och genomförande av möten och eventuella konferens- och utbildningstillfällen.
- Samordna information och uppdaterar hemsidan.
- Genomföra och bereda politiska uppdrag som rör enhetens område.


I tjänsten ingår även att skriva tjänsteskrivelser, svara på synpunkter från medborgarna samt ta fram underlag till utredningar. Du kan komma att representera Ung fritid i olika samarbetsforum och nätverk.
Du kommer även att ingå i enhetens ledningsgrupp tillsammans med enhetschef, arbetsledaren för Musikhuset Norsborg och samordnaren för verksamheten för unga 1619 år.

Du som söker till oss

Krav: Du skall ha erfarenhet av och kunskap om arbete inom verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete för öppna fritidsaktiviteter i en kommunal organisation. Du är strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du har en samhällsvetenskaplig högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper/erfarenheter inhämtade på annat sätt som vi finner likvärdiga.
Du är bra på att samarbeta med andra människor, relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

Du trivs med att arbeta resultatorienterat och styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande, men kan samtidigt förändra inriktning när målen ändrar sig. Du bär på ett kreativt och självständigt tänk, kommer gärna med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Botkyrka
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer KFN/2023:00083
Kontakt
  • Oskar Ling, 0761262376
  • Agneta Borgestedt, 0708861075
Publicerat 2023-03-13
Sista ansökningsdag 2023-03-27

Tillbaka till lediga jobb